Челси пие желиран шот, може ли и ние? Корицата на списание Vice, Испания, март 2013