Кимбра, Refinery 29, Смели тонове червило, уводна статия, декември 2013