Клоунът Пениуайз, Измислените, списание Vice, юни 2012