Кели Сена. За дивата природа. Джефри Люерс, Щастие, Фол крийк, Орегон, 2007