Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Забулена сова, хваната в капан за птици, 2002