Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Мушитрънче, хванато в мрежа за птици 2004