Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Западна тангари, хваната в мрежа за птици 2004