Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Жълтогърла дървесница, хваната в мрежа за птици 2004