Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Червеноопашат ястреб, хванат в капан за грабливи птици, 2004