Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Женска уилсънова дървесница, хваната в мрежа за птици, 2005