Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Петниста овесарка, хваната в мрежа за птици 2004