Кели Сена. Птиците на Северна Америка. Американска траурна скадия, хваната в мрежа за птици, 2001