Не мисля, че това, че Ричи си играе с пушки, ще има отрицате лен ефект върху неговия характер.